Счетоводни услуги на ВААЛ КОНСУЛТ ЕООД

  1. Текущо абонаментно счетоводно обслужване

 

    2.   Годишно счетоводно обслужване

 

  1. Други услуги


 

Еднократни счетовдни услуги :Изготвяне на справки и водене на дневници по  ДДС на магнитен носител;декларации за социално и здравно  осигуряване;финансово-счетоводен анализ на дейността;Изготвяне на бизнес  план;

начало