Професионални счетоводни услуги

Счетоводна кантора „Ваал консулт„ ЕООД предлага пълно счетоводно и ТРЗ обслужване на вашия бизнес, приложено в защита на интереси Ви, което може да включва:
 1. Текущо абонаментно счетоводно обслужване
  • Организиране формата на счетоводство в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите за дейността счетоводни стандарти ;
  • Формиране принципите на индивидуалната счетоводна политика;
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан;
  • Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план , месечно начисляване на амортизации;
  • Месечна обработка на предоставените документи и информация, ежемесечно следене на финансовия резултат;
  • Изготвяне и подаване на отчети към НАП, НСИ и БНБ;
  • Професионално изготвяне и регистриране на трудови договори, изготвяне на разчетно-платежни ведомости и сметки за изплатени суми, поддържане на трудови досиета. Пълна конфиденциалност при работата с личните ви данни, както и тези на вашите служители ;
  • Изготвяне и представяне на декларации за осигурените лица;
  • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки, свързани с дейност Ви;
  • Годишно счетоводно приключване;
  • Водене на ревизии / защита /;
  • Консултации в областта на счетоводната, данъчна и осигурителна практика, свързани с осъществяваната от Вас дейност;
  • Изготвяне на справки свързани с финансовото състояние на фирмата;
  1. Годишно счетоводно обслужване
   • Изготвяне на годишни финансови отчети и подаване на статистически форми за НСИ;
   • Изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО и ЗЗДФЛ;
 2. Други услуги
  • Еднократни професионални счетоводни услуги по заявка на клиента;
  • Счетоводни консултации;
  • Трудово-правни консултации;